ReadyPlanet.com


การรุ่งเช้าเตือนแนวทาง: สหรัฐอเมริกากักคุมการลงทุนใน กงสี จีนสถานที่มีความเกี่ยวพันทางทหาร


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2020 ผู้นำทรัมป์ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารในที่การจัดการกับภัยคุกคามจากการลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่ให้เงินทุนแก่ หุ้นส่วน ทหารของจีนที่เป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ ("Investment EO" หรือ "EO") 1 EO การลงทุนอาจมีผลกระทบอย่างมีความนัยสำคัญสำหรับ หุ้นส่วน ที่เกี่ยวข้องกับดักการซื้อขายหลักทรัพย์และเขตการลงทุน

 • EO ห้ามไม่แบ่งออกบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา "ซื้อ[ing] สำหรับมูลค่า "หลักทรัพย์ที่ซื้อขายทาบสาธารณะใน หุ้นส่วน จีนที่มีกรรมสิทธิ์มอบหมายซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อตวาดมีความเชื่อมโดยตรงกับความพากเพียรทางทหารและการหลอมรวมพลเมืองของปักกิ่ง EO การลงทุนจะสรุปว่า บริษัท ดังกล่าวเป็นยังไงและจะมีสิทธิ์การระบุอย่างเป็นทางการกำหนดข้อห้ามดังกล่าวกำหนดให้บุคคลในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของ บริษัท พวกนั้นและกำหนดให้มีการหยุดระยะเวลาสำหรับคนในสหรัฐอเมริกาที่การถอนงานถือครองแม้ว่าจะยังไม่มีกรณีชัดเจนว่า EO กักคุมการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปหรือไม่
 • ข้าพเจ้าnvestment EO เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันที่นำโดยสหรัฐฯแห่งวงกว้างเกี่ยวกับความพยายามสรรพสิ่งจีนในการใช้ บริษัท เอกชนเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถทางทหารซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สรรพสิ่งจีนที่เรียกหาว่า Military-Civil Fusion เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางทหารรัฐบาลเมืองจีนมีใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยและพัฒนาของท้องถิ่นการป้องกันประเทศจีน 2 กองกลาง หลายแห่งแห่งระบุภายใต้ EO ว่าดำรงฐานะ "บริษัท ทหารระบอบคอมมิวนิสต์ของจีน" มีกรรมสิทธิ์รายงานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามเหล่านี้ 3 หุ้นส่วน กลุ่มนี้มากสถานที่มีระดับแห่งสำคัญณระดับสากลด้วยกันฝ่ายบริหารของทรัมป์เจาะจงดุ บริษัท เมืองจีนเหล่านี้มีสิทธิ์ผลดีขนมจากงานเข้าถึงตลาดทุนสิ่งของสหรัฐฯด้วยกันการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งวงกว้างงอกงามแห่งรูปพรรณสัณฐานแห่งหนก่อให้เกิดการเสี่ยงข้างธีรภาพของด้าว
 • คำศัพท์แห่งสำคัญแหล่ประการแห่ง EO เวอร์ชันยุคปัจจุบันคงจะต้องมีงานแก้ไขไม่ก็จาระไน กฎเกณฑ์กลุ่มนี้ 14 ซึ่งบางส่วนขีดคั่นวางใน EO14 หมายรวม "ธุรกรรม" "สวัสดี" กับ "อนุพันธ์สิ่งของการดำรงสวัสดี" รวมทั้งจาระไนบริเวณสรรพสิ่งหน่วยงานเมืองจีนสถานที่ทั่วถึงโดย EOเช่นด้วยเหตุที่องค์การกลุ่มนี้หามิได้บุคคลเชื้อชาติแห่งหนจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ("SDN") จึ่งแปร่งๆเคยชินดุหน่วยงานสถานที่ครองหรือว่าจำกัดโดย กองกลาง นักรบจีนที่จำกัดภายใต้ EO นี้จักอยู่ภายใต้ข้อบังคับเดียวกันอัตโนมัติไหมที่ทำการจำกัดทรัพย์สินต่างด้าว ("OFAC") ซึ่งครอบครององค์การกระทำที่มีแนวโน้มจะจำต้องเยียวยาหรือว่าจาระไนกฎเกณฑ์กลุ่มนี้เพิ่มพูนเพื่อให้ภาคเอกชนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สรรพสิ่ง EO คว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัท สถานที่บอกล่วงหน้าถึงเหตุท้าทายในการกระทำตามข้อบังคับแห่งหนมีเรื่องเบ็ดเตล็ดณ EO คงตรวจรุ่งเช้าหัวเรื่องกังวลเหล่านั้นกับดักกคประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อละเว้นดังที่กล่าวมาแล้วจักไม่มีผลบังคับใช้จวบจนถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 ซึ่งเปิดโอกาสจ่ายภาคเอกชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบสรรพสิ่ง EO และขอการให้กำเนิดประทานบัตรสาธารณะหรือว่าข้อแนะนำแห่งชัดเจน

การทำความเข้าใจข้อกำหนด

EO การลงทุนระบุ บริษัท 31 ที่ที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามด้วยกันมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับเลขาธิการกระทรวงการคลังเพื่อเจาะจง บริษัท เพิ่มเติมแห่งหนเป็น "บริษัท ทหารของจีนคอมมิวนิสต์" หรือ บริษัท ในเครือ หัวเรื่อง จำกัด ใน EO ใช้กับพวก บริษัท สามพวกต่อไปนี้:

 • บริษัท ไหน ๆว่ากระทรวงกลาโหมได้มาระบุรายชื่อตามมายี่ห้อ 1237 ของพระราชบัญญัติการให้อำนาจในการกันประเทศประจำปีงบบัญชี 2542 กระทรวงกลาโหมได้คลอดมาตรการดังกล่าว 2 ชุดในเดือนมิถุนายนและสิงหาคมปี 2563 เพราะมีรายชื่อทั้งปวง 31 บริษัท ซึ่งรวมถึง บริษัท ที่มีชื่อเสียงกงสี ของจีนเช่น Huawei, Hikvision, China Railway Construction Corporation และ Sinochem 4
 • บริษัท ไหน ๆ ที่รัฐมนตรีจัดการกระทรวงกลาโหมหารือกับดักรัฐมนตรีว่าการกคเป็นผู้กำหนดในอนาคตลงความว่าการหนุนเมืองจีนคอมมิวนิสต์บริษัท ary
 • กองกลาง ใด ๆ ที่รมต.ว่าการกระทรวงการคลังประเจิดประเจ้อต่อสาธารณะดุเป็นไปตามเกณฑ์ของข้อกำหนด 1237 หรือเป็น กองกลาง ในเครือของ บริษัท นักรบของจีนที่ระบุไว้ต่อจากนั้น

คำสั่งผู้บริหารกำหนดข้อห้ามใน "การซื้อเพื่อราคา" ของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในที่สาธารณะสิ่งของหลักทรัพย์ที่เป็นอนุพันธ์สิ่งของหรือหลักทรัพย์ที่ดีไซน์มาเพื่อให้ก่อกำเนิดความเสี่ยงในการลงทุนอายุมาก บริษัท ที่เจาะจงไว้ ในช่วงสั้น ๆ ข้อห้ามตรงนั้นก่อให้เกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวความหมายของ "การซื้อเพื่อค่า" "หลักทรัพย์อนุพันธ์" "การซื้อขายในที่โล่งแจ้ง" และ "หลักทรัพย์" ซึ่งเราคว้าสรุปไว้ข้างล่างนี้

คำสั่งผู้บริหารกำหนดวันที่มีผลบังคับใช้ล่าช้าสำหรับ หุ้นส่วน จดระเบียนเ พื่อ บริษัท ที่กระทรวงกลาโหมกำหนดให้ครอบครอง บริษัท นักสู้ของเมืองจีนคอมมิวนิสต์ต่อจากนั้นการกันจะริเริ่มในวันที่ สิบเอ็ด มกราคม 2021 สำหรับ กองกลาง ที่ไม่ผิดกำหนดวันหน้าว่าจักเป็น กงสี ทหารสรรพสิ่งจีนลัทธิคอมมิวนิสต์การกักคุมใช้มีผลกระทบ 60 วันหลังขนมจากมีการกำหนดดังกล่าว

EO มีระยะเวลา "หักห้าม" 365 วันด้วยว่าการจับจ่ายเพื่อค่าหรืองานขายพ่างเพื่ออนุญาตให้คนในอเมริกาสามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ของ กองกลาง จีนกลุ่มนี้ได้ มันสมองสำหรับ กงสี ที่ระบุในวันที่ สิบเอ็ด พฤศจิกายน 2020 ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้วันสุดท้ายสรรพสิ่งการสร้างธุรกรรมดังกล่าวคือวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2021 สำหรับ กงสี ทางทหารสิ่งของจีนแห่งหนระบุในภายหลังจะมีกรอบเวลา 365 กลางวันสำหรับงานถอนการลงทุนซึ่งจักเริ่มณ 60 วันหลังขนมจากการตัดสินใจสร้าง.อย่างไรก็ตามอาจจำต้องมีข้อความชัดเจนเติบโตว่า EO จะใช้กับการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นหลังจากอวสานระยะเวลาการหยุดยั้งได้ยังไง

ผลกระทบประกบภาคเอกชน

EO การลงทุนมีแนวโน้มที่จะนำเสนอเนื้อความท้าทายเพราะนักลงทุนที่ปรึกษาการลงทุนและผู้สั่งการกองทุนที่ทำงานในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ พวกเขาควรเก็งการครอบครองและงานเปิดเผยต่อ บริษัท จดทะเบียนและแกะรอยการปรับปรุงของ EO ตลอดจนกฎระเบียบด้วยกันคำแนะนำขนมจากกรมธนารักษ์เนื่องจากฝ่ายบริหารขีดคั่นแนวทางการดำเนินการด้วยกันการบังคับใช้นักลงทุนมีโอกาสชี้แจงโจทย์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ EO กับกระทรวงการคลังสิ่งของสหรัฐอเมริกากรณีที่วันที่ดำเนินการช้า

EO การลงทุนมีชิ้นส่วนที่คงจะสร้างกรณีสับสนเกี่ยวกับข้อกำหนดวัตรตามหลักปฏิบัติเฉพาะ ข้อคิดที่อาจจะต้องการถ้อยแถลงที่เป็นได้ ได้แก่

 • ไม่ว่านอนทิตีแห่งหนเป็นเจ้าของหรือว่าควบคุมเพราะเอนทิตีที่ระบุจะอยู่ภายใต้ข้อ ขีดคั่น เดียวกัน ระดับเหตุขยันตามที่รัฐบาลสหรัฐฯประมาณการว่าคนของสหรัฐฯจะดำเนินการเมื่อพิจารณาถึงการลงทุนที่มีพลังในการเปิดรับ หุ้นส่วน ทหารของจีนแห่งหนเป็นระบอบคอมมิวนิสต์นั้นอีกทั้งไม่ชัดคุ้นตัวอย่างเช่นรายการมาตรา 1237 มี "Huawei" แต่เพี้ยนเจนตวาดจะใช้กับองค์การที่ Huawei ถือสิทธิ์หรือควบคุมตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังที่เอนทิกระแทกเหล่านี้หามิได้ SDN จึงปราศจากความชัดแจ๋วว่าทอดตัวทิตีแห่งหนตนเป็นเจ้าของ 50% ขึ้นไปหรือว่าควบคุมสิงสู่ภายใต้ข้อ ขีดคั่น เดียวกันการทำความเข้าใจขอบเขตสิ่งของคำจำกัดความสิ่งของ บริษัท นักรบของเมืองจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์จะมีความสำคัญแห่งการระบุและปลดเปลื้องความเสี่ยง
 • อนุญาตให้ค้าหลักทรัพย์ได้หรือเปล่าหลังจากอวสานช่วงเวลาแห่งสิ้นสุดลง ใน EO ธุรกรรมไม่ผิดกำหนดให้เป็นการซื้อเพื่อมูลค่าของหลักทรัพย์แห่งหนซื้อขายประกบสาธารณะจะอย่างไรก็ตามหากคำนิยามนี้ถูกต้องการลดระยะเวลา 365 วันที่อนุญาตให้บุคคลในสหรัฐอเมริกาขายหลักทรัพย์แห่งหนซื้อขายทาบสาธารณะเพื่อจะปลดออกจาก บริษัท นักสู้คอมมิวนิสต์ประเทศจีนเหล่านี้จักไม่จำเป็นเนื่องจากคนในสหรัฐฯสามารถค้าหลักทรัพย์ดังกล่าวถัดไปได้ภายหลังระยะเวลา 365 ทิวาสิ้นสุดลงเนื่องจากงานขายดังที่กล่าวมาแล้วจะเปล่าถือเป็นงานทำธุรกรรมภายใต้ EO ดังนั้นจึงเปล่าถูกกัน ลงทุนอะไรดี
 • ผลกระทบใดที่เกิดขนมจากการแห่ง EO รวมผลิตผลทางการเงินบางอย่างแห่งไม่ร่วมอยู่ที่คำจำกัดความแห่งกฎหมายหลักทรัพย์สรรพสิ่งสหรัฐอเมริกา ตรงกันข้ามกับมาตรา 3 (a) (10) สรรพสิ่งหลักสมบัติพัสถานพ. ร. บ. การแลกผลัดกันเงินตราปี 1934 EO รวมไว้โดยเฉพาะภายใต้คำจำกัดความของ "หลักทรัพย์" ตระกูลเงินใด ๆ หรือหมายเหตุฉบับร่างตั๋วแลกเงินไม่ก็การยินยอมพร้อมใจของนายแบงก์ซึ่งมีอายุครบเกณฑ์ ณ ระยะเวลาที่ให้กำเนิดไม่พ้น 9 เดือน "ซึ่งคงรวมถึงใบตราส่งตัวอย่างเช่นแม้ว่าจะแปร่งๆเจนดุโดยทั่วไปจะ "ซื้อ" หรือ "ซื้อขายที่ที่สาธารณะ"นอกจากนี้ข้อห้ามใช้คืนเฉพาะกับหลักทรัพย์ที่ "ค้าขายในชุมชน" โดยไม่ต้องชี้แจงว่าโน่นหมายถึงเฉพาะหลักทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดค้าหุ้นสาธารณะหรือเปล่าและถ้าหากใช่ไม่ว่าจะรวมทั้งการแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาจีนฮ่องกงหรือไม่ก็ที่อื่น ๆ พร้อมด้วย
 • ผลิตภัณฑ์ประเภทใดสถานที่ถือเป็น "อนุพันธ์สรรพสิ่งหลักทรัพย์" เพื่อจุดประสงค์ในการห้าม คำว่า "อนุพันธ์" ไม่ได้กำหนดวางใน EO ด้วยกันไม่ชัดเคยชินว่าจักรวมถึงเช่นตัวเลือกหุ้นการค้าผ่านเงินทุนรวมหรือไม่ก็กองทุนดูแลความเสี่ยงการขายในดรรชนีที่ติดตามหลักทรัพย์ที่ต้องห้ามไม่ก็เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ

งานทำธุรกรรมสถานที่มักไม่ผิดมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปการมีหุ้นส่วนเป็นของต้องห้ามโดย EO การลงทุนหรือไม่ ดูเหมือนว่า EO จักเปิดโอกาสแยกออกผู้ถือหุ้นสามารถมีหุ้นส่วนต่อไปได้มานอกเหนือจากช่วงเวลาที่สิ้นสุดลงและการพาไปใช้กับการขายหรือกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ EO อีกทั้งทิ้งคำถามเชิงแปลความหมายเกี่ยวกับงานประยุกต์ใช้กับการทำของผู้ถือหุ้นสามัญเช่นการลงทุนนวชาตในปันผลผู้ตั้งกระทู้ brightseer56 :: วันที่ลงประกาศ 2021-02-27 16:43:52 IP : 115.87.97.103


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.